Docent

Loop niet voor me, want ik volg niet. Loop niet achter me, want ik leid niet. Loop gewoon naast me en wees mijn vriend.

Docent

Raja yogini Ildikó Parananda Flesch komt oorspronkelijk uit Hongarije. 

Toen ze 20 was, besloot ze naar Nederland te verhuizen om andere culturen, talen en mensen te leren kennen. Na het afronden van haar wetenschappelijke studies en onderzoek in Nederland, verdiepte ze zich in de Wetenschap van Yoga. 

“Sinds mijn jeugd had ik een sterke interesse in esoterie. Vragen over het leven, onze oorsprong, de dood en het Universum hebben me geïnspireerd om diepgaande studies in spiritualiteit te ondernemen. Yoga biedt mij een solide basis om het geheel op een dieper niveau te verkennen. Het is mijn instrument om verbinding te maken met het Universum en de ware essentie te ontdekken. De reden waarom ik, naast yoga, begon met het aanbieden van Akasha-readings, is omdat ik heb ervaren dat zo’n reading een aanzienlijke hulpbron kan zijn voor degenen die nog naar deze realisatie toe groeien.”

In 2018 ontving Ildikó haar yogininaam Yogananda Paravísha op kosmisch wijze. Ze besefte dat het geven van yogales in overeenstemming was met haar zielsmissie (dharma). Haar leraar is Śri Yogācārya Ajīta Mahārāja.

Missie

De missie bij Raja Yoga Utrecht is gericht op spirituele groei, bewustzijnsverruiming en persoonlijke transformatie. Raja Yoga streeft naar het bereiken van innerlijke eenheid door middel van de yogabeoefening volgens de leer van Patanjali. Het doel is om individuen te begeleiden bij het ontdekken van hun ware essentie, het vinden van innerlijke vrede, balans en harmonie, en het bereiken van een dieper begrip van henzelf en het Universum.

 

Visie

De visie van Raja Yoga streeft naar collectieve harmonie in de wereld, waarin de mensheid in vrede en eenheid leeft in overeenstemming met hogere spirituele waarden. Compassie, respect voor anderen en altruïsme zijn daarin de norm. Raja Yoga bevordert tevens het bewustzijn van de onderlinge verbondenheid van alle levende wezens en benadrukt het belang van liefdevolle vriendelijkheid jegens anderen.